Сумська область Великописарівський район

Костюм етнічних росіян, переселених у Харківську губернію. Сумська обл., Великописарівський р-н (Слобожанщина). Кінець ХІХ ст.