Чернігівська обл. (Східне Полісся). 20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.